De Grafkelder

De grafkelder

 

In de grafkelder is nog wel leven te vinden: het is een graag gebruikte slaap- en overwinteringsplaats voor vleermuizen.