De weg naar het sterkamp

De weg naar het Sterkamp

 

De weg naar het Sterkamp
In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw was dit de hoofdweg naar het Sterkamp.