symposium

Symposium

17 oktober 2009: SYMPOSIUM Krishnamurti in Ommen 
Waarheid is een land zonder paden: Na 80 jaar nog steeds actueel?!

De Stichting Lampyris organiseerde dit cultuur-filosofisch symposium in Kasteel Eerde te Ommen op 17 oktober 2009. Het is inmiddels 80 jaar geleden dat Jiddu Krishnamurti in Ommen zijn wereldberoemde redevoering “Waarheid is een land zonder paden” hield. De actualiteit van deze redevoering is nog steeds groot en was het centrale thema van het symposium.  Tevens werd de herdruk van de succesvolle wandelgids ‘Krishnamurti in Ommen’ gepresenteerd.

In 1929 hield Jiddu Krishnamurti op het landgoed Eerde te Ommen één van de belangrijkste redevoeringen van de 20e eeuw: ‘Truth is a pathless land’. Hierin nam hij afstand van de verwachting dat hij de nieuwe Wereldleraar zou worden, maar gaf wel zijn visie op hoe een volwaardig mens te zijn. Zelf nadenken, je niet door doctrines, ideologieën en andermans meningen laten leiden, waren voor hem kernwaarden. Met het uitspreken van deze redevoering hief hij ook de Orde van de Ster op. Vanuit deze, door theosofen geleide, organisatie werden in de periode 1924 -1938 jaarlijks de Sterkampen georganiseerd op het landgoed Eerde.

Inleiders waren:
Hans van der Kroft, publicist, Krishnamurti-kenner
Dr. Eef Arnolds, publicist, natuurfilosoof, auteur van  “Weg van de natuur”. 
Dr. Chris Doude van Troostwijk, theoloog, publicist en filosoof.

Plaats: Kasteel Eerde, Kasteellaan 1 te Ommen. 

Het Symposium werd  georganiseerd met medewerking van de Gemeente Ommen, het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel en de Internationale School Eerde.

Het verslag vanhet Symposium wordt u graag toegezonden:

info@krishnamurti-in-ommen.nl